اشتراک گذاری :
0 دیدگاه 570 بازدید

دسترسی سریع

ارتباط با استاد

امکان بازگشت وجه

حوزه‌های مشاوره

خدمات مالی، حسابداري، مالیاتی ، حسابرسی و بازرس قانونی، حسابرسی داخلی ، مشاوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده سازي سیستم های مالی و صنعتی.

سوابق مشاوره

سوابق اجرایی

موسسه حسابرسی دایا رهيافت
موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران
موسسه حسابرسی ارکان سيستم

سوابق پژوهشی

1 .سیر تکاملی حسابرسی اجتماعی و چالشهاي پیشرو ) از تئوري هاي غربی به سوي رهنمودهاي اسالمی( . اولین همایش
ملی حسابداري ارزشی . 26 بهمن 1391
2 .حسابرسی مسئولیتهاي اجتماعی؛ پاسخگویی به عموم . اولین همایش حسابداري وحسابرسی نوین، دانشگاه آزاد اسالمی
واحد قائمشهر، 15 اسفندماه 1391
3 .نگاهی به مدیریت سود؛ فرضیه ها، تئوري هاي علمی و الگوها ) با تاکید بر حساب آرایی ( ، همایش ملی مباحث نوین در
حسابداري، حسابدهی و پاسخگویی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور،4 و 5 دیماه 1392( -مقاله برگزیده همایش(

روش مشاوره

آنلاین – حضوری

رزرو

بارگذاری...
مشاهده بیشتر
0 مشاوره برگزار شده
زمان هر جلسه 60 دقیقه می باشد.

نظرات

متوسط امتیازات

0
150,000 تومان
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0
درباره مدرس
پارک علم و فناوری خراسان رضوی
طراح گرافیک

نمایش پروفایل

از این مدرس