تماس با ما

آدرس: اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- پارک ابوریحان بیرونی- واحد ۲۳۷

پشتیبانی فنی (شرکت ایده سازان حاتم): 03132349735

ارتباط با مخاطبان (بنیاد دکتر شیخ زین الدین): 09132056467

روابط عمومی (بنیاد دکتر شیخ زین الدین): 03133931367