درباره مشاوروم

مشاوروم، سامانه ای جهت اشتراک گذاری مشاوران فعال کسب و کار در زیست بوم فناوری کشور می باشد که با همکاری پارک های علم و فناوری سراسر کشور در اختیار شرکت های فناور، استارتاپ ها و همچنین خود پارک ها و مراکز رشد قرار گرفته است.

در مشاوروم هر مشاور توسط پارک تایید و ثبت نام می شود و پس از آن یک صفحه اختصاصی در مشاوروم خواهد داشت که از طریق این صفحه، متقاضی مشاوره می تواند در خواست مشاوره خود را با رزرو زمان و پرداخت هزینه نهایی کند. همچنین بستر برگزاری جلسه آنلاین مشاوره نیز در مشاوروم پیش بینی شده است.

پارک، مشاور و شرکت های فناور (به عنوان متقاضی) هر کدام داشبورد مدیریتی خود را دارند که از طریق این داشبورد، فرآیندهای مشاوره را مدیریت نموده و همچنین به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی دارند.