معرفی استاد

در این بخش می‌توانید مشخصات فردی، عکس، خلاصه‌ای از رزومه، لیست دروسی که جهت تدریس ارائه می‌دهید و همچنین یک ویدیو کوتاه جهت آشنایی بهتر مخاطب با روش تدریس و یا هر مطلب مهم دیگری که نظر دارید بارگزاری نمایید.

این مطالب بر روی صفحه اصلی ، جهت آشنایی مخاطب با شما درج می‌گردد.