زمان‌بندی

در این بخش بر اساس نوع جلسه می‌توانید تقویم کاری و زمان‌بندی جداگانه‌ای تعریف کنید. به عنوان مثال برای جلسات آنلاین روز‌های زوج از ساعت 8:00 لغایت 14:00 جلساتی با طول 90دقیقه و با فاصله 30دقیقه از یکدیگر تعریف نمایید.

جلسات آنلاین و حضوری از یکدیگر تفکیک شده و مخاطب می‌تواند هر کدام از آنها را با توجه به تقویم تعریف شده انتخاب نماید.